Nabízíme kompletní elektroinstalační práce při výstavbě, rekonstrukci či opravě domů, bytů, nebytových prostor, průmyslových objektů a jiných objektů.

Rozsah zakázky je vždy sestaven na základě dohody se zákazníkem nebo dle projektové dokumentace zpracovanou námi či jinou firmou. Poskytujeme vyhotovení zakázek od hrubé elektroinstalace silových částí až po kompletní elektroinstalace včetně implementace datové a bezpečnostně zabezpečovací slaboproudé techniky a jiných doplňků, vyhotovení předepsaných revizních zkoušek a předání veškeré dokumentace spojené s naší činností. Dále poskytujeme součinnost pro připojení odběrného místa do distribuční soustavy elektrické energie, nebo zcela zajistíme přihlášení odběrného místa k místnímu distributorovi elektrické energie.

Zajistíme

  • elektroinstalace průmyslové, domovní
  • silnoproudé elektroinstalace
  • slaboproudé elektroinstalace
  • dodávka osvětlení
  • dodávka rozvaděčů, výměna, dovybavení
  • zřízení připojovacího místa
  • instalace a údržba dobíjecích stanic pro elektromobily
  • uzemňovací soustava
  • hromosvody