Inteligentní automatizační technika je ideální pokud požadujete od elektroinstalace univerzálnost řešení, možnost ovládání z centrálních míst, důraz na úsporu energií, regulaci osvětlení, vytápění, atd., tak i zapojení obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, tepelné čerpadlo, solární ohřev, atd).

Inteligentní instalace slouží k ovládání a řízení všemožných technologií a procesů se kterými se lze v budovách a objektech běžně setkat. Jejím hlavním úkolem je komplexně řešit použití samostatných technologií do jednoho funkčního celku. Tento systém pak řeší vše od provádění měření a regulace v topném systému, ovládání a řízení osvětlení, spínání ventilace, řízení pohonu okenních žaluzií nebo rolet, řízení pohonu otevírání a zavírání oken, spínání závlahových systémů až po vizualizaci celé použité technologie.

Firma B&M FieldTech se zaměřuje na implementace systémů využívající jednotný komunikační protokol KNX založen na jednoduché, avšak osvědčené technologii, která je v současnosti považována za nejlepší světový otevřený standard pro inteligentní řízení všech typů budov a univerzálnosti použití jednotlivých komponent a vendorů.

Tím v mnohých objektech dochází ke snížení investičních nákladů ve srovnání s použitím na sobě nezávislých několika systémů pro řízení různých funkčních oblastí vzájemně nespolupracujících, a tedy neschopných dosažení přídavných úspor energií.

Nezapomínejte však na fakt, že při vzdáleném ovládání domácnosti nesmíte zapomenout i na robustní a zabezpečenou IT konektivitu. 

.

Výhody:

  • Energetická úspora
  • Zábava a multimédia
  • Zabezpečení a kontrola
  • Komfort a pohodlí
  • Automatické funkce a „přemýšlející“ řídicí systém
  • Flexibilitu instalace
  • Ovládací vedení jsou zredukována do jednoho sběrnicového kabelu
  • Centrální a vzdálené ovládání
  • Otevřený standard podporovaný více než 100 výrobci