ICT nebo také informační a komunikační technologie je jednotná univerzální definice, která se obecně přijímá ve smyslu všech zařízení, síťových komponent, aplikací a systémů, které dohromady umožňují lidem a organizacím interagovat v digitálním světě.

Informační a komunikační technologie obecně zahrnuje jak IT sféru, tak mobilní bezdrátovou sféru, zahrnuje také zastaralé technologie jako jsou pevné telefony, rozhlasové a televizní vysílání, které jsou dnes stále široce používány, až po nejmodernějšími technologickými prvky jako je umělá inteligence a robotika.

Zajišťujeme

  • Návrh kabeláže, pasivních a aktivních prvků
  • Certifikační měření datových sítí
  • Správu a údržbu počítačové sítě a aktivních prvků, monitorování, aktualizaci, zálohování a další činnosti
  • Správa koncových zařízení a periferií
  • Legalizace a licencování software
  • Zabezpečení a dat a sítí, VPN tunely aj.
  • Poradenství